Du er her: Forside

Nyheter

  Snart nye nettsider for AFFO

  Snart nye nettsider for AFFO

  Status på våre nettsider er... bare å beklage!​ Ikke bra nok. Vi jobber for å få på plass en ny løsning i løpet av relativt kort tid! (18.01.2018)
  Medlemskontingent 2018

  Medlemskontingent 2018

  Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen (AFFO) og foreningen trenger medlemmene. (18.01.2018)
  Vil beskytte barna

  Vil beskytte barna

  Regjeringen vil at retten på eget initiativ skal gå inn og vurdere om volds og overgrepsdømte foreldre skal miste samværsrett og foreldreansvar. (02.11.2016)
  Verktøy for fattigdomsbekjempelse

  Verktøy for fattigdomsbekjempelse

  I dag publiseres den nye nettressursen barnefattigdom.no. Bufdir håper dette blir et viktig verktøy både for kommuner, stat og organisasjoner for å identifisere og redusere omfanget av barnefattigdom. (15.08.2016)
  Meld deg inn i dag

  Meld deg inn i dag

  Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen og foreningen trenger medlemmene. (20.06.2016)
  Fattige barn er mer utsatt for grov vold

  Fattige barn er mer utsatt for grov vold

  En ny undersøkelse fra NOVA viser at en av fem barn er utsatt for vold fra foreldre. Mens den grove volden er stabil sammenlignet med 2007, ser en at den mildere volden går vesentlig tilbake. (08.06.2016)
  Ny rapport om foreldretvister

  Ny rapport om foreldretvister

  I fjor kom det inn 2657 foreldretvister i norske tingretter og en ny rapport viser at barn blir hørt i sakene og att i 7 av 10 saker inngås det forlik. (07.06.2016)
  Søk om redusert barnehagepris

  Søk om redusert barnehagepris

  I de kommunen vi har kartlagt er det frist 1. juni for å søke om redusert pris på barnehageplassen for oppstarten i august. Vilkårene for redusert plass kan du lese om her. (30.05.2016)
  Medlemskontingent 2016

  Medlemskontingent 2016

  Fakturaer for medlemskontingenter er nå sendt ut til alle medlemmene i Aleneforeldreforeningen. Finner du ikke fakturaen eller vil melde deg inn så les mer her. (20.03.2016)
  Uenighet om farskapsfrister

  Uenighet om farskapsfrister

  Aleneforeldreforeningen har skrevet høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i barneloven. Foreningen mener dagens barnelov på en bedre måte ivaretar barnets beste enn regjeringens forslag til endringer. (13.01.2016)
  Regjeringens kontaktutvalg

  Regjeringens kontaktutvalg

  Aleneforeldreforeningen har vært i regjeringens kontaktutvalg og holdt innlegg om endringene i overgangsstønaden og grunnstipendet. (12.01.2016)
  Høringssvar om flytteforbud

  Høringssvar om flytteforbud

  Regjeringen har kommet med forslag om endringer i barneloven. Noen av forslagene går på flytteforbud for aleneforeldre og tvunget delt bosted for barna der foreldre ikke er enige. Les Aleneforeldreforeningens høringssvar til regjeringen her. (04.10.2015)
  Halloween på Rødhette

  Halloween på Rødhette

  Rødhette som er Aleneforeldreforeningen sitt avlastnings/barnepasstilbud til aleneforeldre i Oslo er i full drift og på lørdag er det Halloweenfeiring på huset. (26.10.2015)
  Fratas stipend

  Fratas stipend

  Det er 40 000 ungdommer på videregående skole som nå rammes av regjeringens endringer i reglene for grunnstipend. De aller fleste av disse har foreldre som ikke bor sammen. (16.08.2015)
  Sosialklientene får mindre

  Sosialklientene får mindre

  Statistisk sentralbyrå har kommet med tall som viser sosialhjelpssatsene i 2014. Konklusjonen er entydig når vi går igjennom kommunene; satsene er uforsvarlig lave og sosialklientene har fått det verre det siste året. (14.07.2015)
  FrP vil innføre flytteforbud for alenemødre

  FrP vil innføre flytteforbud for alenemødre

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) kom torsdag med ett høringsforslag til endringer i barneloven. Konsekvensene for flertallet av de som rammes av flytteforbudet, vil bli at far kan bestemme om mor kan flytte, mens far kan flytte hvor han vil. (30.06.2015)
  Overgangsstønaden trues

  Overgangsstønaden trues

  Regjeringen har kommet med et lovendringsforslag som nå hurtigbehandles på Stortinget. (07.04.2017)
  Høringsuttalelse fra Aleneforeldreforeningen

  Høringsuttalelse fra Aleneforeldreforeningen

  Foreningen har skrevet høringsuttalelse om foreldrebetaling i barnehager der vi er kritiske til et av forslagene for beregning av inntekten som skal legges til grunn ved fastsetting av rett til friplass. (28.05.2015)
  Rammer barn og foreldre

  Rammer barn og foreldre

  Barneminister Solveig Horne har i dag kommet med forslag til endringer i barneloven. Aleneforeldreforeningen reagerer spesielt på forslaget om flytteforbud for aleneforeldre og at foreldre skal presses til delt bosted for barna der foreldrene er i dype konflikter. (07.04.2017)
  Medlemskontingent 2015

  Medlemskontingent 2015

  Aleneforeldre trenger Aleneforeldreforeningen og foreningen trenger dere. (27.04.2015)
  Ferietur til Kjerringøy

  Ferietur til Kjerringøy

  I begynnelsen av juli vil vi gjenta fjorårets suksess og tar med oss medlemmene på ferieleir. (08.04.2015)
  Vil kutte kraftig i utdanningstøtten fra høsten

  Vil kutte kraftig i utdanningstøtten fra høsten

  Halvparten av de fattige barna i Norge lever i Aleneforeldrefamilier. Regjeringen vil kutte kraftig i utdanningsstøtten til ungdom i fattige barnefamilier som ikke bor sammen med begge foreldrene. Titusener av ungdom i videregående skole vil miste størstedelen av stipendet til høsten hvis ikke støttepartiene stopper forslaget. (14.03.2015)
  Mer samvær og flere har delt bosted

  Mer samvær og flere har delt bosted

  Statistisk Sentralbyrå (SSB) har kommet med tre nye publikasjoner i dag som blant annet forteller det har vært en stor økning av foreldre har delt bosted og det en større andel fedre som har mye samvær enn lite. (26.01.2015)
  Vil ødelegge overgangsstønaden

  Vil ødelegge overgangsstønaden

  Regjeringen har bedt om innspill i forhold til deres forslag om endringer i overgangsstønaden. Forslaget om endringer vil ødelegge stønaden som den er i dag og frata store grupper aleneforeldre med små barn mulighetene til å ta utdanning. Aleneforeldreforeningen har levert høringsuttalelse om endringene og frykter konsekvensene dersom regjeringens forslag går igjennom. (05.01.2015)
  Barns skal ikke fratas egen inntekt

  Barns skal ikke fratas egen inntekt

  Aleneforeldreforeningen har levert høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet der vi ber om at barn i sosialmottakerfamilier skal få beholde egen arbeidsinntekt og det skal tas hensyn til at barnebidraget også skal gå til å trygge barnas velferd. Vi mener at alle inntekter til barn og alle overføringer som er ment å trygge barnas levekår, skal gå til det de er ment og ikke omfordeles av kommunene. (04.12.2014)
  Vil ikke ha endringene i utdaningstøtten

  Vil ikke ha endringene i utdaningstøtten

  Aleneforeldreforeningen har sendt inn høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet der vi reagerer på de foreslåtte endringene i regelverket for stipend på videregående. Fra høsten neste år vil titusener av skilsmissebarn og andre som ikke lever sammen med begge foreldrene miste mesteparten av utdanningsstipendet. (02.12.2014)
  Fortrinn til barn av enslige forsørgere

  Fortrinn til barn av enslige forsørgere

  Byrådet i Oslo foreslår nå at enslige forsørgere skal komme foran i barnehagekøen (12.11.2014)
  Statsbudsjettet rammer aleneforeldre

  Statsbudsjettet rammer aleneforeldre

  Neste år risikerer titusener av ungdommer som ikke bor sammen med begge foreldrene å miste 2000 kroner i måneden i utdanningsstipend. Regjeringen vil også rasere overgangsstønaden, som gir aleneforeldre som står utenfor arbeidslivet, muligheter til å kvalifisere seg for å komme ut i jobb. (21.10.2014)
  Endring i foreldrepengene

  Endring i foreldrepengene

  Aleneforeldreforeningen går i mot regjeringens forslag til endringer i foreldrepengene og har avgitt høringsuttalelse om dette. (16.10.2014)
  Rammer barnefamilier med lav inntekt

  Rammer barnefamilier med lav inntekt

  Høyre og Fremskrittspartiet vil i sitt angrep mot ytelsene til enslige forsørgere og deres barn, rasere overgangsstønaden som er en av de viktigste ordningene vi har for å få småbarnsforeldre tilbake i arbeid. De vil også i sitt fremlagte forslag til statsbudsjett kutte i barnetilleggene til uføre, og frata barn i mange aleneforeldrefamilier store deler av utdanningsstipendene og muligheten til å få utdanningslån. (16.10.2014)
  Sosialklientene sakker akterut

  Sosialklientene sakker akterut

  Statistisk sentralbyrå har kommet med tall som viser sosialhjelpssatsene i 2013. Konklusjonen er entydig når en går igjennom kommunene; sosialklientene har fått det verre de siste årene ettersom forskjellene øker kraftig. (16.10.2014)
  Barn skal ikke fratas inntekten sin

  Barn skal ikke fratas inntekten sin

  Arbeids- og sosialministeren har nå sendt ut på høring et forslag om at barn av foreldre som mottar sosialhjelp, og som har egen inntekt, skal få beholde hele eller deler av pengene de tjener. (07.04.2017)
  Vil gjøre det vanskeligere å bortføre barn

  Vil gjøre det vanskeligere å bortføre barn

  Aleneforeldreforeningen har levert høringsuttalelse om barnebortføring. (16.09.2014)
  Aktiviteter i Agder

  Aktiviteter i Agder

  Det nyopprettede lokallaget i Agder har kommet med en ny aktivitetsplan fremover (16.09.2014)
  Enslige med barn sliter på boligmarkedet

  Enslige med barn sliter på boligmarkedet

  – Som aleneforelder stiller du svakt på markedet, og flere opplever å bli diskriminert fordi man er alene om omsorgen for et barn. Ikke alle vil leie ut til personer med barn, sier Elin Dahl Vatn leder i Aleneforeldreforeningen i Trøndelag til Adresseavisen. (06.09.2014)
  Straffes for å jobbe

  Straffes for å jobbe

  Når barn av sosialhjelpsmottakere tar lønnet arbeid, skal ikke dette straffes med avkortning av foreldrenes sosialhjelp. (16.09.2014)
  Særkullsbarna rammes

  Særkullsbarna rammes

  Regjeringen arbeider med forlag til ny arvelov og særkullsbarna vil bli taperne om arvelovsutvalgets forslag går igjennom. Aleneforeldreforeningen har levert høringsuttalelse hvor de ber om endringer så særkullsbarna også skal få sin rettmessige del av arven fra foreldrene. (16.09.2014)
  Nytt lokallag i Agder

  Nytt lokallag i Agder

  Ildsjeler i Aleneforeldreforeningen har startet nytt lokallag for medlemmene i Agder. (16.09.2014)
  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet har kommet med ett nytt hefte som kan hjelpe foreldre ved samlivsbrudd. (04.03.2014)
  Skyhøye inkassogebyrer

  Skyhøye inkassogebyrer

  Maksimalsatsene for inkassogebyrer mot privatpersoner er fra 640 til 15360 kroner per sak avhengig av kravets størrelse. I Sverige er tilsvarende sats 180 kroner. (04.03.2014)
  Ytelser skal stanses

  Ytelser skal stanses

  Regjeringen foreslår i en ny lov at utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag skal stanses når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret. (04.03.2014)
  Mye aktivitet i Trøndelag

  Mye aktivitet i Trøndelag

  Aleneforeldreforeningen i Trøndelag har holdt årsmøte der de valgte nytt styre og planla mange spennende aktiviteter fremover. (03.03.2014)
  Aktivt i Oslo

  Aktivt i Oslo

  AFFOs lokallag i Oslo har avholdt årsmøte (11.02.2014)
  Barnebortføring

  Barnebortføring

  Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble på fredag overlevert til regjeringen. (02.02.2014)
  Årsmøte

  Årsmøte

  Aleneforeldreforeningens lokallag i Oslo avholder årsmøte for medlemmene 1. februar klokken 1200 på Rødhette (24.01.2014)
  Vil hjelpe aleneforeldre

  Vil hjelpe aleneforeldre

  Kristiansund kommune skal i løpet av våren starte et prosjekt for å bedre levekåra for unge, enslige forsørgere (19.01.2014)
  Høringsuttalelse

  Høringsuttalelse

  Aleneforeldreforeningen har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med gjennomføring i Norsk rett av Haagkonvensjonen (19.01.2014)
  Endringer i lover og regler

  Endringer i lover og regler

  Det er fra nyttår kommet en rekke endringer i lov og regelverk på barne-, likestillings- og diskrimineringsområdet. (19.01.2014)
  En bedre boligpolitikk

  En bedre boligpolitikk

  Boligprisene har hatt en økning på 372 % de siste 20 årene. Dette rammer spesielt familier med en lav inntekt. (19.01.2014)
  Høringsuttalelse

  Høringsuttalelse

  Affo har avgitt høringsuttalelse i forhold til endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven. (31.12.2013)
  Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap

  Endringer i bestemmelsene om farskap og morskap

  Stortinget vedtok i juni 2013 endringer i barneloven om farskap og morskap Prop. 105 L (2012-2013). (20.12.2013)
  Mange aleneforeldre med dårlig råd

  Mange aleneforeldre med dårlig råd

  Det har vært en utvikling over mange år, der støtteordninger for barnefamilier har blitt dårligere. (16.12.2013)
  Nyttårsfest

  Nyttårsfest

  Aleneforeldreforeningen i Oslo inviterer sine medlemmer til nyttårsfest (19.01.2014)
  Endringer i overgangsstønaden

  Endringer i overgangsstønaden

  Regjeringen har kommet med forslag om å øke overgangsstønaden og samtidig endre skattereglene. (16.12.2013)
  Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  Økt bidragsforskott for barn over 11 år i lavinntektsfamilier

  Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet med 4 320 kroner per år til barn over 11 år av foreldre som har lav inntekt. Styrkingen av ordningen vil koste 28 millioner kroner netto per år. (14.10.2013)
  Aktiviter i Oslo i høst

  Aktiviter i Oslo i høst

  Lokallaget i Oslo har kommet med det nye programet sitt og medlemmene har flere spennede og morsomme aktiviteter å se frem i mot. (20.01.2014)
  Aktiviteter i Trøndelag

  Aktiviteter i Trøndelag

  AFFOs lokallag i Trøndelag har flere spennende aktiviteter for medlemmene utover høsten. (18.09.2013)
  Flere fattige aleneforeldre og færre muligheter

  Flere fattige aleneforeldre og færre muligheter

  Helt ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB), forteller at i 2011, lå 22 % av aleneforeldrefamiliene i Norge inntektsmessig under EUs fattigdomsgrense. Det er en økning på 50% siden 2004. (04.09.2013)
  Flere aleneforeldre

  Flere aleneforeldre

  Mer enn 4 av 10 barn opplever i hele eller deler av oppveksten at sine biologiske foreldre ikke bor i sammen. (04.09.2013)
  Overgangsstønaden er truet

  Overgangsstønaden er truet

  Fremskrittspartiet og Høyre har kommet med forslag som vil ødelegge den viktigste støtteordningen vi har for aleneforeldre med små barn i Norge. Går forslagene igjennom, vil det bli vanskeligere å komme tilbake i arbeid og det vil samtidig øke barnefattigdommen. (16.08.2013)
  Sommerfest 17.august

  Sommerfest 17.august

  Aleneforeldreforeningen i Oslo holder sommerfest på Hellerud med grilling, mye hygge og morro (19.01.2014)
  I Verran er det verst

  I Verran er det verst

  Aleneforeldreforeningen har gått igjennom sosialhjelpsatsene. Konklusjonen er entydig når en sammenligner kommunene; i Verran kommune i Nord-Trøndelag er det verst. (14.08.2013)
  Sosialklientene får det verre

  Sosialklientene får det verre

  Statistisk sentralbyrå har kommet med tall for sosialhjelpssatsene for 2012. Konklusjonen er entydig når en går igjennom kommunene; sosialklientene har fått det verre de siste årene ettersom forskjellene øker kraftig. (06.08.2013)
  Endringer i ledelsen av AFFO

  Endringer i ledelsen av AFFO

  Ny leder av både styre og administrasjon i AFFO fra halvårsskiftet (30.06.2013)
  Nordisk samarbeid på trappene!

  Nordisk samarbeid på trappene!

  Det har lykkes AFFO å komme i kontakt med sammenlignbare foreninger over hele Norden. Vi tror veien videre blir spennende! (16.01.2013)
  Nytt fra AFFOs lokallag

  Nytt fra AFFOs lokallag

  Det skjer mye rundt i Norges land, her er en smakebit fra AFFO Vestfold og Søndre Buskerud! (13.06.2013)
  Tidsklemma eller tidsblemma?

  Tidsklemma eller tidsblemma?

  Innspill fra våre medlemmer om at det bør vektlegges mer hva aleneforeldre er gode til, har ført til et innlegg fra AFFO som er å lese på s. 38 i VG idag . (25.11.2012)
  Støtt aleneforeldreforeningens kampanje her !

  Støtt aleneforeldreforeningens kampanje her !

  Juster barnetrygden nå! Et enkelt grep for å løfte tusenvis av barn ut av fattigdom , og et solid bidrag til å bedre økonomien for barnefamilier generelt , signer og del ! (09.10.2012)
  Aleneforeldreforeningen i sosiale medier

  Aleneforeldreforeningen i sosiale medier

  Aleneforeldreforeningen satser på å være synlig i sosiale medier. Ved å like siden vår vil du få innblikk i og mulighet til å diskutere saker og temaer som er viktige for oss. Gruppene til lokallagene fungerer som en sosial møteplass der vi inviterer til aktiviteter og diskusjoner om temaer som angår aleneforeldre. (27.09.2012)
  Vil DU vite mer om AFFO og RØDHETTE?

  Vil DU vite mer om AFFO og RØDHETTE?

  Idag kl 20.30 sendes "Den hemmelige millionæren" på TV Norge , og AFFO sitt Rødhette-prosjekt var en av de heldige som fikk besøk av hotelleier Per Rustberggard ... (27.09.2012)
  Kan vi la barn leve i fattigdom ?

  Kan vi la barn leve i fattigdom ?

  I disse dager er avisene fulle av stoff om barnefattigdom. Det er trist lesning. Statistikkene som presenteres er velkjente, men fokus på løsninger er sprikende og vagt. Og hvor er den politiske handlekraften? (10.07.2012)
  Ønsker du å gi et bidrag til Aleneforeldreforeningens ferieprosjekter?

  Ønsker du å gi et bidrag til Aleneforeldreforeningens ferieprosjekter?

  Hvert år sponser Affo ferieturer for medlemmer- men vi har større pågang enn kapasitet-DU kan være med å bidra :) (20.06.2012)
  Bli med i Aleneforeldreforeningens nordligste lokallag!

  Bli med i Aleneforeldreforeningens nordligste lokallag!

  Hvis du ønsker å bli med - men ikke fikk deltatt på møtet- sleng deg inn på Aleneforeldreforeningen Alta på facebook! :) (23.05.2012)
  Aleneforeldres posisjon som arbeidstakere må styrkes!

  Aleneforeldres posisjon som arbeidstakere må styrkes!

  Skal den best betalte arbeidstiden gjøres tilgjengelig for aleneforeldre, kreves det døgnåpne barnehager. Dette betyr derimot IKKE at barn skal være døgnet rundt i barnehagene, det må fortsatt være en ukentlig makstid. (01.05.2012)
  Kafe-dialog om fattigdom

  Kafe-dialog om fattigdom

  Gjennom Batteriet er det mange kurs og andre tilbud som er nyttige for foreningens medlemmer og tillitsvalgte. (30.03.2012)
  Pris tildelt Barne- og ungdomsteamet på Oslo krisesenter

  Pris tildelt Barne- og ungdomsteamet på Oslo krisesenter

  På den internasjonale sosialarbeiderdagen hvert år kårer Fellesorganisasjonen (FO) årets sosialarbeidere. Aleneforeldreforeningen gleder seg over at den i år tilfaller noen som arbeider for å hjelpe svært utsatte barn og unge! (20.03.2012)
  Aleneforeldreforeningen har fornyet seg !

  Aleneforeldreforeningen har fornyet seg !

  På årsmøtet avholdt lørdag 20. april, valgte landsmøtet nytt styre- finn ut hvem som skal jobbe for Affo i perioden 2013/14. (22.04.2013)
  Barnas stemme stilner i stormen

  Barnas stemme stilner i stormen

  Aktuelt fra Barneombudet:Denne rapporten ser nærmere på de systemene som finnes for å møte familier som går gjennom et samlivsbrudd, og hvordan man håndterer disse sakene på ulike arenaer som i familievernet, i domstolene og i barnevernet. Rapporten inneholder også konkrete råd og erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe med barn som har opplevd foreldre med høyt konfliktnivå. (16.03.2012)
  AFFO - PÅ GOD VEI

  AFFO - PÅ GOD VEI

  Aleneforeldreforeningen (Affo)er en organisasjon i en veldig spennende utvikling. Det forventes en god medlemsøkning og det er mange utfordrende prosjekter og oppgaver i vente. (03.11.2011)
  AFFOs aktiviteter for aleneforeldrefamilier

  AFFOs aktiviteter for aleneforeldrefamilier

  Det er en realitet i dagens samfunn, at antallet barn av foreldre som ikke lever sammen, stadig øker. Å ha foreldre som ikke lever sammen vil ofte kunne medføre både følelsesmessige og praktiske utfordringer for barna. Likevel viser forskning at de fleste barn av aleneforeldre har det bra og klarer seg bra senere i livet. (16.03.2012)
  Gode valgnyheter fra Stavanger!

  Gode valgnyheter fra Stavanger!

  Aleneforeldre i Stavanger har SV med seg på laget: Stavanger SV vil nemlig jobbe for et avlastningstilbud etter modell fra Aleneforeldreforeningens berømte Rødhette! (16.03.2012)
  Supernytt

  Supernytt

  Kanskje du vil finne det nyttig å se denne sammen med barna (27.07.2011)
  Helsenorge.no-den offentlige helseportalen

  Helsenorge.no-den offentlige helseportalen

  Aleneforeldreforeningen viderebringer råd om hvordan snakke med barn om medieinntrykk (27.07.2011)
  Spesifikke råd for Oslo og Utøya-tragedien fra BLD, KD og HOD

  Spesifikke råd for Oslo og Utøya-tragedien fra BLD, KD og HOD

  Aleneforeldreforeningen følger opp med å presentere konkrete råd for å snakke med barn om nettopp denne katastrofen (27.07.2011)
  Hvordan snakke med barn i kriser?

  Hvordan snakke med barn i kriser?

  Etter de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya anser Aleneforeldreforeningen det som svært viktig å videreformidle Barneombudets anbefalinger om hvordan en snakker med barna om det som skjer. Imens går vår dypeste medfølelse til alle berørte, og særlig til barn og unge som har mistet noen av sine nærmeste. (23.07.2011)
  Leter du fortsatt etter et rimelig ferietilbud?

  Leter du fortsatt etter et rimelig ferietilbud?

  Da kan vi i Aleneforeldreforeningen gi deg et hytte-tips som ikke koster skjorta!Her kan dere bade, fiske, gå på jakt eller tur,- eller rett og slett bare nyte stillheten . (16.03.2012)
  Nye satser for bidragsforskudd fra 01.07.11

  Nye satser for bidragsforskudd fra 01.07.11

  Informasjon fra nav.no (11.07.2011)
  Ekspertmøte for å bekjempe vold mot barn

  Ekspertmøte for å bekjempe vold mot barn

  Hotel Bristol 28/06/11: Statssekretær Henriette Westhrin møtte FNs spesialrepresentant for å bekjempe vold mot barn, Marta Santos Pais, tirsdag 28. juni kl. 13.30. (16.03.2012)
  Mer støtte til barns ferietilbud i 2011

  Mer støtte til barns ferietilbud i 2011

  Gledelig melding om økt støtte mot barnefattigdom. (15.05.2011)
  Landsmøtet i korthet

  Landsmøtet i korthet

  Landsmøtet i AFFO ble avholdt lørdag 9. april. AFFO-posten ble nedlagt, overføringene til lokallagene ble økt og valget førte til store utskiftninger i styret. (15.04.2011)
  Nytt styre valgt i AFFO

  Nytt styre valgt i AFFO

  Lørdag valgte Aleneforeldreforeningen nytt styre på landsmøte. Ny leder ble Cecilia Dinardi (34) fra Oslo. - Aleneforeldreforeningen har et stort potensial og vi må få samfunnet rundt oss til å se betydningen av organisasjonen, sier hun. (15.04.2011)
  Treff for lokallag og kontaktpersoner

  Treff for lokallag og kontaktpersoner

  I underkant av 20 personer var samlet på møte mellom lokallag og kontaktpersoner kvelden før landsmøtet i AFFO. (10.04.2011)
  Vervet tolv medlemmer - vant reisegavekort

  Vervet tolv medlemmer - vant reisegavekort

  Vinneren av vervekonkurransen til Aleneforeldreforeningen ble Olav Helgeland. Han vervet tolv medlemmer. (30.03.2011)