Du er her: Forside > Søke støtte?

Her kan lokallagene søke både drifts og aktivitetstilskudd:

Lokallagene er foreningens grunnpilar , som arrangerer aktiviteter for medlemmer fra nord til sør i landet! Økte midler gir mulighet til flere arrangementer,mange deltagere og bedre sponsing-dessuten kan det være fint å få dekket egne utgifter til ildsjeler i styret, som telefon og kjøring. Lykke til-og husk: bruk "Lokallag AFFO" på facebook for å dele nyttige tips og søknadsmaler, det reduserer arbeidsmengden.

 

OBS: mail gjerne inn andre linker dere har (kommunale, private osv ) slik at det ligger samlet her for fremtiden og ikke blir borte når lokallagsstyrene byttes ut : post@affo.no - så skal vi oppdatere fortløpende.

 

Velferdsalliansen har vært flinke og samlet mye infor her på denne facebooksiden: https://www.facebook.com/Tilskudd?fref=ts

Videre følger linker samlet regionvis :

Akershus : http://www.akershus.no/tema/Tilskudd/

Aust-Agder: http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Kultur/Tilskuddsordninger/

Buskerud: http://www.bfk.no/Modules/Theme_h.aspx?ObjectType=Article&ElementID=14533&Category.ID=5520&ItemID=2283&NewsID=4883&ThemeID=5520&CalID=70

Finnmark :http://www.ffk.no/23362.aspx

Hedmark: http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Soeke-tilskudd

Hordaland: http://www.hordaland.no/tenester/tilskot/

Møre og Romsdal : http://mrfylke.no/Tilskot

Nordland: http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=139&AId=470

Nord-Trøndelag: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/Retningslinjer-andrekulturtiltak.aspx

Oppland: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Kultur/Stotteordninger-kultur/Tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-lokalsamfunnet/

Rogaland: http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=31&I=0

Sogn og Fjordane: http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/pages/tilskot

Sør-Trøndelag: http://www.stfk.no/no/Tjenester/Kultur/Tilskudd-kultur/

Telemark: http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Soeknader-og-tilskudd

Troms: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd/tabid/98/Default.aspx

Vest-Agder: http://www.vaf.no/tjenester/kultur/frivillige-organisasjoner/

Vestfold: http://www.vfk.no/default.aspx?sc_itemid={7CD055D1-FE7D-4F65-BE10-AA7BD821749A}#.UPa48B3K5yQ

Østfold: http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=423&I=21147

 

Tilskudd for mangfold og inkludering : http://www.imdi.no/no/Nyheter/2013/Tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-2013-/

 

 

 

 

 

 

 

Andre dokumenter